13Μάιος

Flash video player από τον Chris Brimelow

, 13 Μαΐου 2008 | ΔΩΡΕΑΝ ΥΛΙΚΟ | 0 Σχόλια

Ο Chris Brimelow, από το www.chrisbrimelow.com, έφτιαξε ένα Flash video player, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Hulu video player.
Chris Brimelow flash video player
Σύμφωνα με τον Chris, η δική του έκδοση δεν έχει όλες τις λειτουργίες και τις επιλογές που προσφέρει το Hulu player και δεν χρησιμοποιεί Flash Media Server, αλλά progressive download. Παρ’ όλα αυτά είναι ένας πολύ καλός Player που αξίζει την προσοχή σας. Για να δείτε video encoded σε H.264 (.mp4), θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον τελευταίο Flash player της Adobe.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πηγαίο κώδικα ο οποίος βρίσκεται και στο .fla αρχείο.

import caurina.transitions.*;
var conn:NetConnection = new NetConnection();
conn.connect(null);
var stream:NetStream = new NetStream(conn);
stream.play(“http://chrisbrimelow.com/blog/juno.mp4”);
var metaListener:Object = new Object();
metaListener.onMetaData = theMeta;
stream.client = metaListener;
var st:SoundTransform = new SoundTransform();
stream.soundTransform = st;
var video:Video = new Video();
video.attachNetStream(stream);
video.height = 360;
video.x = 70;
video.y = 0;
video_mc.addChild(video);
barBg_mc.thumb_mc.mouseEnabled = false;
barBg_mc.thumb_mc.alpha = 0;
barBg_mc.track_mc.buttonMode = true;
barBg_mc.speaker_mc.buttonMode = true;
barBg_mc.toggle_mc.buttonMode = true;
bigPlay_mc.buttonMode = true;
barBg_mc.volScrubber_mc.volThumb_mc.buttonMode = true;
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, enterFrame);
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, getInterface);
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, removeInterface);
barBg_mc.speaker_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, mute);
barBg_mc.speaker_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, rollOnSpeaker);
barBg_mc.speaker_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, rollOffSpeaker);
barBg_mc.toggle_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, pause);
barBg_mc.toggle_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, rollOnToggle);
barBg_mc.toggle_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, rollOffToggle);
bigPlay_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, pause);
barBg_mc.track_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, trackOver);
barBg_mc.track_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, trackOut);
barBg_mc.track_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, goToSecond);
barBg_mc.track_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, trackDown);
barBg_mc.track_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, trackUp);
barBg_mc.volScrubber_mc.volThumb_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, volDown);
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, volUp);
var xOffset:Number;
var xMin:Number = 13;
var xMax:Number = 309;
var volOffset:Number;
var volxMin:Number = 0;
var volxMax:Number = barBg_mc.volScrubber_mc.volTrack_mc.width7;
var volPercent:Number;
var totalLength:uint;
function theMeta(data:Object):void
{
totalLength = data.duration;
}
function enterFrame(e:Event):void
{
var nowSecs:Number = Math.floor(stream.time);
var totalSecs:Number = Math.round(totalLength);
if(nowSecs> 0)
{
barBg_mc.timerText.text = videoTimeConvert(nowSecs) + ” / “ + videoTimeConvert(totalSecs);
var amountPlayed:Number = stream.time / totalLength;
var amountLoaded:Number = stream.bytesLoaded / stream.bytesTotal;
barBg_mc.playStatus_mc.x = 46;
barBg_mc.playStatus_mc.width = 294 * amountPlayed – 1;
barBg_mc.dlStatus_mc.x = 46;
barBg_mc.dlStatus_mc.width = 294 * amountLoaded + 3;
}
}
function getInterface(e:MouseEvent):void
{
if(mouseX> 70 && mouseX <710 && mouseY> 0 && mouseY <360)
Tweener.addTween(barBg_mc, {alpha:1, time:3});
}
function removeInterface(e:MouseEvent):void
{
Tweener.addTween(barBg_mc, {alpha:0, time:3});
}
function trackOver(e:MouseEvent):void
{
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, startFollow);
xOffset = mouseX – barBg_mc.thumb_mc.x;
}
function trackOut(e:MouseEvent):void
{
stage.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, startFollow);
barBg_mc.thumb_mc.alpha = 0;
}
function startFollow(e:MouseEvent):void
{
barBg_mc.thumb_mc.alpha = 1;
barBg_mc.thumb_mc.x = barBg_mc.mouseX(barBg_mc.thumb_mc.width / 2) + 2;
if(barBg_mc.thumb_mc.x <= xMin)
barBg_mc.thumb_mc.x = xMin;
if(barBg_mc.thumb_mc.x>= xMax)
barBg_mc.thumb_mc.x = xMax;
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, getTimeText);
e.updateAfterEvent();
}
function getTimeText(e:Event):void
{
var percentAcross:Number = (barBg_mc.thumb_mc.x12) / barBg_mc.track_mc.width;
barBg_mc.thumb_mc.trackTime_mc.text = videoTimeConvert(totalLength * percentAcross);
}
function goToSecond(e:MouseEvent):void
{
if(barBg_mc.track_mc.mouseX <barBg_mc.dlStatus_mc.width)
{
var percentAcross:Number = (barBg_mc.thumb_mc.x12) / barBg_mc.track_mc.width;
stream.seek(totalLength * percentAcross);
}
}
function trackDown(e:MouseEvent):void
{
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, scrubTo);
xOffset = mouseX – barBg_mc.thumb_mc.x;
}
function trackUp(e:MouseEvent):void
{
stage.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, scrubTo);
}
function scrubTo(e:MouseEvent):void
{
if(barBg_mc.track_mc.mouseX <barBg_mc.dlStatus_mc.width)
{
var percentAcross:Number = (barBg_mc.thumb_mc.x12) / barBg_mc.track_mc.width;
stream.seek(totalLength * percentAcross);
}
}
function pause(e:MouseEvent):void
{
stream.togglePause();
if(barBg_mc.toggle_mc.currentFrame == 1)
{
bigPlay_mc.alpha = 1;
barBg_mc.toggle_mc.gotoAndStop(2);
}
else
{
bigPlay_mc.alpha = 0;
barBg_mc.toggle_mc.gotoAndStop(1);
}
}
function rollOnToggle(e:MouseEvent):void
{
barBg_mc.toggle_mc.alpha = .5;
}
function rollOffToggle(e:MouseEvent):void
{
barBg_mc.toggle_mc.alpha = 1;
}
function mute(e:MouseEvent):void
{
if(barBg_mc.speaker_mc.currentFrame == 1)
{
st.volume = 0;
stream.soundTransform = st;
barBg_mc.speaker_mc.gotoAndStop(2);
}
else
{
st.volume = volPercent;
stream.soundTransform = st;
barBg_mc.speaker_mc.gotoAndStop(1);
}
}
function rollOnSpeaker(e:MouseEvent):void
{
barBg_mc.speaker_mc.alpha = .5;
}
function rollOffSpeaker(e:MouseEvent):void
{
barBg_mc.speaker_mc.alpha = 1;
}
function volDown(e:MouseEvent):void
{
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, volAdjust);
}
function volUp(e:MouseEvent):void
{
stage.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, volAdjust);
}
function volAdjust(e:MouseEvent):void
{
barBg_mc.volScrubber_mc.volThumb_mc.x = barBg_mc.volScrubber_mc.volTrack_mc.mouseX;
if(barBg_mc.volScrubber_mc.volThumb_mc.x <= volxMin)
barBg_mc.volScrubber_mc.volThumb_mc.x = volxMin;
if(barBg_mc.volScrubber_mc.volThumb_mc.x>= volxMax)
barBg_mc.volScrubber_mc.volThumb_mc.x = volxMax;
volPercent = barBg_mc.volScrubber_mc.volThumb_mc.x / volxMax;
if(barBg_mc.speaker_mc.currentFrame == 1)
st.volume = volPercent;
stream.soundTransform = st;
e.updateAfterEvent();
}
var displayHours:Boolean = true;
function videoTimeConvert(myTime):String
{
var tempNum = myTime;
var minutes = Math.floor(tempNum / 60);
if (displayHours)
{
var hours = Math.floor(minutes / 60);
}
var seconds = Math.round(tempNum – (minutes * 60));
if (seconds <10)
{
seconds = “0” + seconds;
}
if (minutes <10)
{
minutes = “0” + minutes;
}
if (displayHours)
{
if (hours <10)
{
hours = “0” + hours;
}
}
var currentTimeConverted = hours + “:” + minutes + “:” + seconds;
return currentTimeConverted;
}

video.width = 640;

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το άρθρο Flash video player από τον Chris Brimelow γράφτηκε από το WebDesignBlog. Η ομάδα μας σας υπενθυμίζει πως αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα του διαδικτύου και για επιλεγμένα άρθρα μας, μπορείτε να γραφτείτε εύκολα στο Newsletter μας ή στο RSS Feed μας.

Ο Σπύρος Παπασπυρόπουλος είναι βραβευμένος Web Professional που δραστηριοποιείται στον χώρο του επαγγελματκού Web Design και του Search Engine Optimisation (SEO) από το 1999. Το 2004 ίδρυσε μαζί με τον Γιάννη Ευσταθίου την βραβευμένη εταιρία x2interactive Web Agency και το 2008 το Web Design Blog.

Σχολιάστε

Back to top

Recent comments

  • Ευχαριστούμε για το σχόλιο Ευγενία. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει παρόμοια γραμματοσειρά με την ENGLAND HAND στα Ελληνικά.

    10 δωρεάν καλλιγραφικές γραμματοσειρές
  • Πολύ χρήσιμο άρθρο. Ο αλγόριθμος της Google εξελίσσεται και μαζί του και η τέχνη του seo. Θα έλεγα ότι ωθεί τους seo experts σε μια πιο ολιστική προσέγγιση της online παρουσίας των πελατών τους. Αυτο σημαίνει ότι θα πρέπει να εμπλακούν σε θέματα content strategy, branding και social media γιατί η Google συνυπολογίζει όλα αυτά όταν αποφασίζει για το ranking μιας ιστοσελίδας. Ειδικά το content είναι το κλειδί στην νέα εποχή του search engine optimization. Θα πρέπει να δημιουργείται έχοντας στο μυαλό μας κυρίως τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας και λιγότερο τις μηχανές αναζήτησης. Θα πρέπει να προσθέτει πραγματικό value στους αναγνώστες του και ιδεατά να έχει χαρακτηριστικά που να συμβάλλουν στη δημιουργία buzz στα social media. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν με φυσικό τρόπο

    Google Panda 3.3, Google Venice και 38 επιπλέον αλλαγές στον αλγόριθμο της Google

Latest From Twitter