19Σεπ

Από το Drupal στο WordPress

, 19 Σεπτεμβρίου 2008 | WORDPRESS | 0 Σχόλια

Πολλοί είναι αυτοί που αρκετές φορές θέλουνε να περάσουνε από μία πλατφόρμα σε μία άλλη. Τι γίνεται λοιπόν όταν θέλετε να περάσετε από το Drupal σε WordPress χωρίς να χάσετε τα δεδομένα σας;

Για το λόγο αυτό, υπάρχει το παρακάτω statement το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα, πρέπει να υπάρχει backup της βάσης δεδομένων, πριν γίνει μία τέτοια διαδικασία

-Εάν υπάρχει content, το διαγράφετε

DELETE FROM wordpress.categories;
DELETE FROM wordpress.posts;
DELETE FROM wordpress.post2cat;
DELETE FROM wordpress.comments;
DELETE FROM wordpress.users
WHERE ID > 1;

-Αντιγράφετε τους users

INSERT INTO wordpress.users (ID, user_login, user_pass, user_nicename,
user_email, user_registered, display_name)
SELECT uid, name, pass, name, mail, FROM_UNIXTIME(created), name
FROM blog.users
WHERE uid > 1;

-Αντιγράφετε τα Categories

INSERT INTO wordpress.categories
(cat_ID, cat_name, category_nicename, category_parent, category_count)
SELECT term_data.tid, name, name, parent, count(term_node.tid)
FROM blog.term_data
INNER JOIN blog.term_hierarchy ON (term_data.tid=term_hierarchy.tid)
LEFT JOIN blog.term_node ON (term_node.tid = term_data.tid)
GROUP BY term_data.tid

-Αντιγράφετε όλα τα posts και pages. Όλα θα γίνουνε posts, μέσα στο WordPress

INSERT INTO wordpress.posts
(ID, post_author, post_date, post_date_gmt,
post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status,
ping_status, post_name, post_modified, post_modified_gmt)
SELECT nid, uid, FROM_UNIXTIME(created), FROM_UNIXTIME(created + (60*60*8)),
body, title, teaser, ‘publish’, ‘open’, ‘closed’,
concat(‘node-‘,nid),
FROM_UNIXTIME(changed), FROM_UNIXTIME(changed + (60*60*8))
FROM blog.node
WHERE type IN (‘blog‘, ‘page’, ‘forum’);

-Αντιγράφετε τα posts, σε categories

INSERT INTO wordpress.post2cat (post_id, category_id)
SELECT nid,tid
FROM blog.term_node ;

-Αντιγράφετε τα comments

INSERT INTO wordpress.comments
(comment_ID, comment_post_ID, comment_date, comment_date_gmt, comment_content, comment_approved, comment_parent)
SELECT cid, nid, FROM_UNIXTIME(timestamp), FROM_UNIXTIME(timestamp + (60*60*8)),
concat(“, subject, “, comment), 1, CONVERT(thread, UNSIGNED)
FROM blog.comments;

Μπορείτε να διαβάσετε και μία ακόμη λύση εδώ http://spindrop.us/2006/05/19/migrating-from-drupal-47-to-wordpress/

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το άρθρο Από το Drupal στο WordPress γράφτηκε από το WebDesignBlog. Η ομάδα μας σας υπενθυμίζει πως αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα του διαδικτύου και για επιλεγμένα άρθρα μας, μπορείτε να γραφτείτε εύκολα στο Newsletter μας ή στο RSS Feed μας.

Σχολιάστε

Back to top

Recent comments

  • Ευχαριστούμε για το σχόλιο Ευγενία. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει παρόμοια γραμματοσειρά με την ENGLAND HAND στα Ελληνικά.

    10 δωρεάν καλλιγραφικές γραμματοσειρές
  • Πολύ χρήσιμο άρθρο. Ο αλγόριθμος της Google εξελίσσεται και μαζί του και η τέχνη του seo. Θα έλεγα ότι ωθεί τους seo experts σε μια πιο ολιστική προσέγγιση της online παρουσίας των πελατών τους. Αυτο σημαίνει ότι θα πρέπει να εμπλακούν σε θέματα content strategy, branding και social media γιατί η Google συνυπολογίζει όλα αυτά όταν αποφασίζει για το ranking μιας ιστοσελίδας. Ειδικά το content είναι το κλειδί στην νέα εποχή του search engine optimization. Θα πρέπει να δημιουργείται έχοντας στο μυαλό μας κυρίως τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας και λιγότερο τις μηχανές αναζήτησης. Θα πρέπει να προσθέτει πραγματικό value στους αναγνώστες του και ιδεατά να έχει χαρακτηριστικά που να συμβάλλουν στη δημιουργία buzz στα social media. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν με φυσικό τρόπο

    Google Panda 3.3, Google Venice και 38 επιπλέον αλλαγές στον αλγόριθμο της Google

Latest From Twitter