19Σεπ

Από το Drupal στο WordPress

, 19 Σεπτεμβρίου 2008 | WORDPRESS | 0 Σχόλια

Πολλοί είναι αυτοί που αρκετές φορές θέλουνε να περάσουνε από μία πλατφόρμα σε μία άλλη. Τι γίνεται λοιπόν όταν θέλετε να περάσετε από το Drupal σε WordPress χωρίς να χάσετε τα δεδομένα σας;

Για το λόγο αυτό, υπάρχει το παρακάτω statement το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα, πρέπει να υπάρχει backup της βάσης δεδομένων, πριν γίνει μία τέτοια διαδικασία

-Εάν υπάρχει content, το διαγράφετε

DELETE FROM wordpress.categories;
DELETE FROM wordpress.posts;
DELETE FROM wordpress.post2cat;
DELETE FROM wordpress.comments;
DELETE FROM wordpress.users
WHERE ID > 1;

-Αντιγράφετε τους users

INSERT INTO wordpress.users (ID, user_login, user_pass, user_nicename,
user_email, user_registered, display_name)
SELECT uid, name, pass, name, mail, FROM_UNIXTIME(created), name
FROM blog.users
WHERE uid > 1;

-Αντιγράφετε τα Categories

INSERT INTO wordpress.categories
(cat_ID, cat_name, category_nicename, category_parent, category_count)
SELECT term_data.tid, name, name, parent, count(term_node.tid)
FROM blog.term_data
INNER JOIN blog.term_hierarchy ON (term_data.tid=term_hierarchy.tid)
LEFT JOIN blog.term_node ON (term_node.tid = term_data.tid)
GROUP BY term_data.tid

-Αντιγράφετε όλα τα posts και pages. Όλα θα γίνουνε posts, μέσα στο WordPress

INSERT INTO wordpress.posts
(ID, post_author, post_date, post_date_gmt,
post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status,
ping_status, post_name, post_modified, post_modified_gmt)
SELECT nid, uid, FROM_UNIXTIME(created), FROM_UNIXTIME(created + (60*60*8)),
body, title, teaser, ‘publish’, ‘open’, ‘closed’,
concat(‘node-‘,nid),
FROM_UNIXTIME(changed), FROM_UNIXTIME(changed + (60*60*8))
FROM blog.node
WHERE type IN (‘blog‘, ‘page’, ‘forum’);

-Αντιγράφετε τα posts, σε categories

INSERT INTO wordpress.post2cat (post_id, category_id)
SELECT nid,tid
FROM blog.term_node ;

-Αντιγράφετε τα comments

INSERT INTO wordpress.comments
(comment_ID, comment_post_ID, comment_date, comment_date_gmt, comment_content, comment_approved, comment_parent)
SELECT cid, nid, FROM_UNIXTIME(timestamp), FROM_UNIXTIME(timestamp + (60*60*8)),
concat(“, subject, “, comment), 1, CONVERT(thread, UNSIGNED)
FROM blog.comments;

Μπορείτε να διαβάσετε και μία ακόμη λύση εδώ http://spindrop.us/2006/05/19/migrating-from-drupal-47-to-wordpress/

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το άρθρο Από το Drupal στο WordPress γράφτηκε από το WebDesignBlog. Η ομάδα μας σας υπενθυμίζει πως αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα του διαδικτύου και για επιλεγμένα άρθρα μας, μπορείτε να γραφτείτε εύκολα στο Newsletter μας ή στο RSS Feed μας.

Σχολιάστε

Back to top

Recent comments

  • Πολυ καλο αθρο πραγματικα!

    Η σωστή αρχιτεκτονική ενός website και τα οφέλη της
  • Πολύ χρήσιμη η λίστα με τα online tools. Ο επιτυχημένος σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας βοηθά σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι ότι βελτιώνει την εμπειρία του επισκέπτη της ιστοσελίδας με συνέπεια ο τελευταίος να βλέπει περισσότερες σελίδες και να μένει περισσότερο χρόνο σε αυτή. Η δεύτερη είναι ότι επειδή ακριβώς βελτιώνονται τα στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας, όπως το bounce rate, ο μέσος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα και ο αριθμός των σελίδων ανά επίσκεψη, βελτιώνεται και η κατάταξη της ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα της Google.

    10+1 Χρήσιμα website και on line tools

Latest From Twitter